LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GIRINUKAS" ISTORIJA


    Alytaus 25 lopšelis-darželis įsteigtas 1991-05-30.

    1991 m. liepos 1 d. pradėjo veikti pirmosios dvi grupės, turinčios 25 vaikus. Po metų baseine pradėjo maudytis įstaigos ugdytiniai. Dažniau sergantiems vaikams buvo atidarytas fizioterapijos kabinetas, kuriame dirbo specialistai. Nuo 1992 m. lopšelyje-darželyje vaikai buvo ugdomi 11-oje grupių.

    1997 m. įstaiga pavadinta lopšeliu-darželiu ,,Girinukas", vadovaujantis Alytaus miesto tarybos 1996 m. gruodžio 19 d. sprendimu "Dėl lopšelių-darželių pavadinimų keitimo".

    Lopšelis-darželis ,,Girinukas"  nuo 2000 metų gegužės 18 d. buvo įtrauktas į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų projektą ,,Sveika mokykla", vėliau pervardintą į ikimokyklinių įstaigų asociaciją "Sveikatos želmenėliai". Įsijungus į šį judėjimą, darželis pradėjo ugdyti sveikos gyvensenos poreikius, psichologinį saugumą, atsakomybės jausmą. Darželyje organizuojamas įvairus sveikatos ugdymo procesas - tai sveikatos valandėlės, ryto mankšta, kūno kultūros pratybos sporto salėje ir lauke, sportinės pramogos, sporto šventės, sveikatos dienos, individualus darbas su vaikais sporto salėje, aerobikos užsiėmimai bei pratybos baseine.
  
    Įstaigos etosas ir vertybės:
  • Lopšelyje-darželyje veikia baseinas.
  • Vaikams atliekamas masažas ir kineziterapija.
  • Vyksta aerobikos užsiėmimai.
  • Įstaigoje vaikams sudaromos sąlygos papildomai dainuoti ir muzikuoti dainavimo būrelyje.
  • Ugdymo procesas vyksta saugioje aplinkoje.
  • Lopšelis - darželis turi savitas tradicijas, priimtinas visai bendruomenei.

    Bendruomenės tradicijos: minima Tarptautinė mokytojų diena, sveikinami įstaigos darbuotojai jubiliejinio gimtadienio proga, rengiamos parodos, išvykos, organizuojamos atsisveikinimo su darželiu šventės, pildomas lopšelio-darželio sveikatingumo metraštis. 

    Gera vaiko sveikata ir savijauta yra sėkmingo ugdymo sąlyga.

© 2011 m. Visos teisės saugomos.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt