PASLAUGOS

   
    LOGOPEDAS teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos, motorikos ar bendravimo sutrikimų. Logopedinio darbo tikslas - nustatyti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus bei  juos šalinti kiekvienam vaikui individualiai pritaikant korekcijos metodus ir būdus. Logopedas organizuoja individualius, pogrupinius, grupinius  tarties, foneminės klausos lavinimo, žodyno plėtimo, gramatinės kalbos sandaros bei rišliosios kalbos lavinimo užsiėmimus. Logopedas individualiai konsultuoja ugdytinių tėvus bei pedagogus kalbos ugdymo klausimais, vertina vaikų pasiekimus, moko tėvus tęsti korekcinę veiklą namuose, skatina juos dalyvauti užsiėmimuose.

LOGOPEDĖ JOLANTA ŠIMANSKIENĖ
I -II-III-IV-V    7.30- 13. 24           pietų p. 11.30-12.00      
Kontaktinis telefonas (8 315) 76560      MASAŽUOTOJAS atlieka vaikams gydytojo paskirtą masažą, derina masažą su kitomis gydomosiomis procedūromis. Supažindina tėvus su masažo atlikimo procedūromis.
    KINEZITERAPEUTO PADĖJĖJAS atlieka vaikams gydomosios mankštos užsiėmimus pagal gydytojo rekomendaciją ir teikia informaciją tėvams apie mankštų tęstinumą namuose.

MASAŽUOTOJA
KINEZITERAPEUTO PADĖJĖJA  RASA JERUŠEVIČIENĖ
I-V                 7.30-11.30         pietų p. 11.30-12.00
                     12.00-16.00
Kontaktinis telefonas (8 315) 76560       PLAUKIMO INSTRUKTORIUS formuoja plaukimo įgūdžius, gerina fizinio pasirengimo lygį, derina plaukimą su kitomis gydomosiomis procedūromis. Vertina vaikų fizinį parengtumą. Gautus rezultatus lygina su praėjusių metų rodikliais, numato būdus šiam procesui gerinti.

PLAUKIMO INSTRUKTORĖ DAIVA RUSTEIKIENĖ
I-II -III-IV-V          7.30 -11.24   
Kontaktinis telefonas (8 315) 76560     MENINIO UGDYMO PEDAGOGAS organizuoja  muzikinę veiklą su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.
    Muzikinis vaikų ugdymas organizuojamas šiomis formomis: muzikos valandėlė, kūno kultūros valandėlė, rytinė mankšta, savarankiškas muzikavimas, papildoma veikla  individualiam ir grupiniam darbui su gabiaisiais vaikais, šventės, vakaronės.
    Meninio ugdymo pedagogas ugdo vaikų dainavimo, muzikinių ir ritminių judesių pajautą, grojimo įgūdžius, analizuoja muzikinius gabumus, lavina estetinį skonį muzikai, žadina ir praturtina kūrybinę vaizduotę, ugdo muzikos pasaulio suvokimą, plėtoja estetinę ir dorovinę vaiko pasaulėjautą, formuoja tautinės savimonės pradmenis, supažindina su muzikos sąvokomis,  muzikos rašto elementais, padeda perimti ir įtvirtinti muzikines žinias, skatina saviraišką, kūrybinius gebėjimus,  lavina muzikinius įgūdžius bei sudomina muzikine veikla.

MENINIO UGDYMO PEDAGOGĖ ALBINA RADZEVIČIENĖ
I-II-III-IV-V      7.45 -12.00         
                   15.37 - 16.35
Kontaktinis telefonas (8 315) 76560   


   SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS - asmuo, vykdantis sveikatos priežiūrą lopšelyje-darželyje, visuomenės sveikatos priežiūros aktų nustatyta tvarka.
    Sveikatos priežiūros specialistas organizuoja ir įgyvendina pirminės sveikatos priežiūrą įstaigoje; prižiūri vaikų maitinimo organizavimą, skatina sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą; vykdo įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinės būklės priežiūrą; teikia metodinę pagalbą pedagogams ir tėvams vaikų mitybos organizavimo, sveikatos priežiūros ir kt. klausimais; užtikrina pirmosios pagalbos suteikimą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų ar kitokių  atsitikimų atveju bei  dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose, programose ir kitose veiklose.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ SANDRA JONIENĖ
I-II- III -V       7.30-11.30               pietų p. 11.30-12.00
                  12.00-16.00
IV                9.00-13.00               pietų p. 13.00-13.30
                  13.30-17.30
Kontaktinis telefonas (8 315) 76560   

       

© 2011 m. Visos teisės saugomos.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt