KONTAKTAI


Alytaus lopšelis-darželis ,,Girinukas"

Adresas - Daugų g. 8,  LT- 62172 Alytus.
Telefonai : (8 315) 76560, (8 315) 76561
El. paštas: ldgirinukas@takas.lt

    Tai mokykla, vykdanti ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo funkcijas.
    Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, pavaldus Alytaus miesto savivaldybės tarybai.
    Ugdymo forma - dieninė.
    Ugdymo kalba - lietuvių.

    Lopšelio - darželio darbo laiko trukmė - 10,5 val. Įstaiga dirba nuo 7.00 val. iki 17.30 val. darbo dienomis. Poilsio dienos - šeštadienis ir sekmadienis. Lopšelio-darželio darbo trukmę, atsižvelgdama į tėvų (globėjų) pageidavimus, nustato Alytaus miesto savivaldybės taryba.
    Įstaigoje nuo 17.30 val. iki 18.30 val. veikia ikimokyklinio ugdymo budinti grupė.                                        


Direktorė Vilija Gailienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Markovienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Birutė Slavgorodskaja

Sveikatos priežiūros specialistė Sandra Jonienė
  
Vyr. buhalterė Alė Zdanavičienė


© 2011 m. Visos teisės saugomos.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt