BENDRUOMENĖ


    2013-2014 m. m. Alytaus lopšelyje-darželyje ,,Girinukas" komplektuojamų grupių skaičius:
  • Lopšelio grupės - 2
  • Darželio grupės - 6
  • Priešmokyklinės grupės - 2

    Paslaugas teikia 48 darbuotojai: 22 pedagogės ir 26 aptarnaujančio personalo.


PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Kontaktinis pedagogų telefono numeris  (8 315) 76560.

© 2011 m. Visos teisės saugomos.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Pareigybė
Vardas, pavardė
Išsilavinimas
Kvalifikacinė kategorija
1
2
4
6
Direktorė


Direktorės pavaduotoja ugdymui
Vilija Gailienė


Daiva Markovienė
Aukštasis


Aukštasis
Antroji vadovų 
Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja
Antroji vadovų
Vyresnioji ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja
Auklėtojos
Vida Amšiejienė

Loreta Botvičienė

Alina Gidevič

Irena Giedrienė

Danguolė Klimavičienė

Alytė Kurauskienė

Ona Mažeikienė

Loreta Savickienė

Aira Skripkiūnienė

Danguolė Valackienė

Daiva Turčinavičienė

Daiva Videikienė

Onutė Zavistauskienė
Aukštesnysis

Aukštesnysis

Aukštesnysis

Aukštesnysis

Aukštesnysis

Aukštesnysis

Aukštesnysis

Aukštasis

Aukštasis

Aukštesnysis

Aukštasis

Aukštesnysis

Aukštasis
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo  auklėtoja
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Priešmokyklinio ugdymo pedagogės
Marytė Banienė

Zita Gregerienė

Rima Šalaševičienė
Aukštesnysis
Aukštesnysis
Aukštesnysis
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Meninio ugdymo  pedagogė
Albina Radzevičienė
Aukštesnysis
Vyresnioji muzikos mokytoja
Logopedė
Jolanta Šimanskienė
Aukštasis
Vyr. logopedė
Plaukimo instruktorius
Daiva Rusteikienė
Aukštasis
Kūno kultūros mokytoja
ALYTAUS LOPŠŠELIO-DARŽELIO ,,GIRINUKAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠŠYMAS
parsisiųsti Adobe .PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GIRINUKAS" PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGINIS APRAŠAS
parsisiųsti Adobe .PDF formatu

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GIRINUKAS" LOGOPEDO PAREIGINIS APRAŠAS
parsisiųsti Adobe .PDF formatu