VAIKO DIENOS RITMAS

Darbo pradžia........................................................................7.00
Vaikų priėmimas. Rytinė veikla................................... 7.00 - 9.00
 • Savarankiška veikla;
 • individuali veikla;
 • pusryčiai;
 • žaidimai;   
Ugdomoji veikla grupėje.............................................9.00 - 10.00
 • visos grupės veikla;
 • veikla kampeliuose;   
Priešpiečiai................................................................10.00 - 10.20
Veikla lauke...............................................................10.20 - 12.00
 • stebėjimai-atradimai;
 • žaidimai;    
Pietūs.........................................................................12.10 - 12.40
Vaikų poilsis...............................................................12.30 - 15.00
 • vaikų miegas;
 • auklėtojos pasiruošimas veiklai;
 • bendradarbiavimas su įstaigos bendruomene;    
Ugdomoji veikla grupėje............................................15.00 - 16.00
Vakarienė...................................................................16.00 - 16.30
Vaikų išleidimas į namus............................................16.30 - 17.30
 • veikla lauke;
 • šeimų konsultavimas.    
Darbo pabaiga.....................................................................17.30
   
   
Pastaba. Vaiko dienos ritmo laikas lopšelio, darželio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų grupėse koreguojamas pagal vaikų amžių ir metų laiką.

© 2011 m. Visos teisės saugomos.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt