2 % PARAMA LOPŠELIUI-DARŽELIUI ,,GIRINUKAS"


    Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas).

    Kviečiame Jus pasinaudoti proga paremti mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą.


KOKIA NAUDA ĮSTAIGAI IR JUMS?
  • Jūsų vaikai bus ugdomi saugioje ir estetiškoje aplinkoje.
  • Skirdami labdarą lopšeliui-darželiui, Jūs nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos būtų išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio.
  • Jūs gautumėte išsamią informaciją apie labdaros ir paramos lėšų panaudojimą.
  • Įstaigai skirtos lėšos bus panaudotos Jūsų vaikų ugdymo aplinkos gerinimui: patalpų remontui, vaikų baldelių, knygų pirkimui ir kt. 
 
Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti?

    Galite iki gegužės 1 d. kreiptis į Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių ir pateikti  prašymą, kad Jūsų sumokėto pajamų mokesčio dalį pervestų į lopšelio-darželio "Girinukas" sąskaitą. Jei Jums pajamų mokestį išskaičiuoja darbovietė, galite savo darbdaviui (vadovui, buhalterijai ar, šiuo atveju, lopšelio-darželio direktoriui) įteikti prašymą užklijuotame voke, pasirašydami ant užklijavimo linijos taip, kad nebūtų įmanoma atplėšti voko, nepažeidus parašo. Vokas turi būti perduotas mokesčių inspekcijai.

    Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.


ĮSTAIGOS REKVIZITAI

Paramos gavėjas - Alytaus lopšelis-darželis ,,Girinukas"
Įstaigos kodas 191055484
Adresas Daugų g. 8, Alytus
Banko sąskaita LT647044060004065574
Bankas  SEB BANKAS


© 2011 m. Visos teisės saugomos.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt