VAIKŲ PRIĖMIMAS

    Vaikas priimamas  tėvams (vaiko globėjams) pateikus prašymą ir vaiko sveikatos būklės pažymėjimą, leidžiantį lankyti įstaigą.
    Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vaikai priimami ir išbraukiami lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu.
    Švietimo santykiai tarp priešmokyklinio ugdymo vaikų tėvų ir ugdytojų įforminami rašytine sutartimi.

    Grupių komplektavimas:
  • Lopšelio grupėse nuo 1 iki 1,5 m. - ne daugiau kaip 10 vaikų, nuo 1 iki 3 m. - ne daugiau kaip 15 vaikų.
  • Darželio grupėse - ne daugiau kaip 20 vaikų.
  • Priešmokyklinio ugdymo grupėse gali būti 5 - 20 vaikų.

    Išimties atveju, direktoriaus sprendimu, į lopšelio grupę gali būti priimami ir jaunesni nei 1 m. vaikai.
    Priešmokyklinio ugdymo grupėje priimami vaikai, kai tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Tėvų prašymu, jeigu vaikas subrendęs tokiam ugdymui gali būti priimamas, kai sueina 5 metai.
    Vaikų maitinimas organizuojamas 4 kartus per dieną: pusryčiai, priešpiečiai, pietūs ir vakarienė.
    Vaikų tėvai su lopšelio - darželio veiklą reglamentuojančiais dokumentais gali susipažinti atvykę pas lopšelio-darželio "Girinukas" direktorę.
    Lopšelis-darželis "Girinukas" yra Alytaus mieste, Senamiesčio mikrorajone. Į įstaigą galima atvykti  šiais maršrutiniais autobusais: Nr. 4, 7, 14, 11 iki sustojimo "Daugų g-vė".


© 2011 m. Visos teisės saugomos.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt